Διάλεξη του Οικογενειακού Δικαίου

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Λάρνακας και Αμμοχώστου συνδιοργανώνουν Διάλεξη του Οικογενειακού Δικαίου με θέμα:

«Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 104(Ι)/2003, Ν.23/1990, Ν. 22/1990 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ»

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΙΑΣΙΔΗΣ – ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η πολυαναμενόμενη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου, έστω και καθυστερημένα -έστω και μερικώς- έγινε πραγματικότητα. Η πρόσφατη τροποποίηση των Νόμων 22/90, 23/90, 104(1)/2003, του Συντάγματος (και του ΔΚ 2/90) διαφοροποίησαν την ισχύουσα μέχρι τώρα νομοθεσία του Οικογενειακού Δικαίου. Στη διάλεξη θα γίνει αναφορά στο ιστορικό της θέσπισης των τροποποιητικών νόμων και στις διαφοροποιήσεις (απαλείψεις ή προσθήκες) που έγιναν. Παράλληλα θα γίνεται σχολιασμός των τροποποιήσεων καθώς επίσης θα αναπτυχθεί κριτική επ’ αυτών.

13/03/2023 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ALEXANDER COLLEGE ΛΑΡΝΑΚΑ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17:30

Η εκδήλωση αναγνωρίζεται ως πιστοποιημένο πρόγραμμα για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π 386/2017 με 2 πιστοποιημένες μονάδες CPD.

Για την εγγραφή σας για να παρακολουθήσετε διαδικτυακά το πρόγραμμα, παρακαλώ όπως απαραιτήτως προβείτε στην εγγραφή μέσω της σελίδας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Τελευταία ημέρα για εγγραφές για τη διαδικτυακή παρακολούθηση η Κυριακή  12 Μαρτίου 2023

Όσοι δικηγόροι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο δια ζώσης παρακαλώ όπως προ κρατήσουν θέση μέχρι την 13/03/23 στο τηλέφωνο 24657015  (Γραμματεία Συλλόγων) και το τέλος συμμετοχής θα πληρωθεί στην Είσοδο ή στην Γραμματεία των Συλλόγων.

Τέλος Συμμετοχής: 20 Ευρώ

Share Post: