Η Επιτροπή

Επιτροπή Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας

Πρόεδρος
Δημήτρης Καλλένος
Αντιπρόεδρος
Γιώργος Ματσάγγος
Γραμματέας
Θεοφάνης Παυλήμπεης
Αναπληρωτής Γραμματέας / Μέλος
Νικόλας Κυριακίδης
Ταμίας
Στάλω Στυλιανού

Μέλη

Γεωργία (Γιολάντα) Ζαχαρίου
Κωνσταντίνος Κεραυνός
Ανδρέας Γιάγκου
Παναγιώτης Ατάου
Ελίνα Γαϊτάνου

Εκπρόσωπος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Χριστάκης Μούσκος

Υποεπιτροπές

Δικαστηρίων, Θεσμών & Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης

Γεωργία (Γιολάντα) Ζαχαρίου
Νικόλας Κυριακίδης
Ανδρέας Γιάγκου

Εκδηλώσεων και Εκπαίδευσης

Στάλω Στυλιανού
Νικόλας Κυριακίδης
Γιώργος Ματσάγγος
Ελίνα Γαϊτάνου

Παραπόνων, Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Νικόλας Κυριακίδης
Ελίνα Γαϊτάνου
Θεοφάνης Παυλήμπεης

Οικονομικών Θεμάτων

Γιώργος Ματσάγγος
Κωνσταντίνος Κεραυνός
Στάλω Στυλιανού

Εξωδικαστηριακών Θεμάτων

Παναγιώτης Ατάου
Γιώργος Ματσάγγος
Θεοφάνης Παυλήμπεης
Κωνσταντίνος Κεραυνός

Πρώην Πρόεδροι Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας

Γεώργιος Μ. Νικολαΐδης
Κωνσταντία Βάρδα
Ανδρέας Πιερίδης
Αντώνης Ανδρέου
Ανδρέας Β. Ζαχαρίου

1993 - 2008

Ανδρέας Θ. Μαθηκολώνης
2008 - 2011
Βάσος Θ. Θεοδώρου
2011 - 2020
Χριστάκης Μούσκος