Η Επιτροπή

Επιτροπή Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας

Πρόεδρος
Χριστάκης Κ. Μούσκος
Αντιπρόεδρος
Jennifer Σαββοπούλου
Γραμματέας
Θεοφάνης Παυλήμπεης
Βοηθός Γραμματέας
Νικόλας Κυριακίδης
Ταμίας
Γεώργιος Ματσάγκος
Βοηθός Ταμίας
Κωνσταντίνος Κεραυνός

Μέλη

Γρηγόρης Σαββίδης
Στάλω Στυλιανού
Βασίλης Λοΐζου
Παναγιώτης Ατάου
Σωτηρούλα Μιχαήλ

Εκπρόσωπος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Δημήτρης Καλλένος

Υποεπιτροπές

Εκδηλώσεων και Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σωτηρούλα Μιχαήλ
Στάλω Στυλιανού
Νικόλας Κυριακίδης
Δημήτρης Καλλένος

Επικοινωνίας και Διαδικτύου

Βασίλης Λοΐζου
Νικόλας Κυριακίδης
Γρηγόρης Σαββίδης

Εισηγήσεων και Παραπόνων

Κωνσταντίνος Κεραυνός
Στάλω Στυλιανού
Γρηγόρης Σαββίδης
Σωτηρούλα Μιχαήλ

Εξωδικαστηριακών Θεμάτων

Παναγιώτης Ατάου
Βασίλης Λοΐζου
Κωνσταντίνος Κεραυνός

Πρώην Πρόεδροι Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας

Γεώργιος Μ. Νικολαΐδης
Κωνσταντία Βάρδα
Ανδρέας Πιερίδης
Αντώνης Ανδρέου
Ανδρέας Β. Ζαχαρίου

1993 - 2008

Ανδρέας Θ. Μαθηκολώνης
2008 - 2011
Βάσος Θ. Θεοδώρου
2011 - 2020