Διάλεξη: ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΕΚΝΩΝ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρνακας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αμμοχώστου συνδιοργανώνουν Διάλεξη του Οικογενειακού Δικαίου με θέμα: ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΕΚΝΩΝ.

Το σεμινάριο θα γίνει την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου στις 17:30, στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακα (ΠΡΩΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΩ ΒΑΡΩΣΙΩΝ).

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΙΑΣΙΔΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της εφαρμογής Power Point κατά τρόπο που ο ακροατής (είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω της εφαρμογής zoom) να έχει οπτική εικόνα για το περιεχόμενο των όσων θα αναφέρονται στην παρουσίαση.

Μέσα από πρακτικά παραδείγματα θα επιχειρηθεί η κάλυψη του νομικού πλαισίου που αφορά στο θέμα της νομικής υπόστασης των παιδιών, θα συζητηθούν, ειδικότερα, θέματα θεμελίωσης της πατρότητας και προσβολής της πατρότητας, αλλά παράλληλα θα υποδειχθούν και περιορισμοί στο δικαίωμα για την προσβολή της πατρότητας. Ακολούθως θα αναπτυχθούν θέματα που άπτονται της αναγνώρισης τέκνων (τα οποία γεννιούνται εκτός γάμου), η δυνατότητα για προσβολή της αναγνώρισης καθώς επίσης στο ποιοι νομιμοποιούνται να φέρονται ως ενάγοντες σε σχετική δικαστική διαδικασία και θα υποδειχθεί περαιτέρω η μορφή των δικογράφων που καταχωρούνται στο Δικαστήριο. Αναφορά θα γίνει και για τα παιδιά που γεννιούνται μέσω ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και μέσα από Πολιτική Συμβίωση. Παράλληλα, θα γίνεται και αναφορά σε σχετική νομολογία, ημεδαπή ή αλλοδαπή σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα.

Η εκδήλωση αναγνωρίζεται ως πιστοποιημένο πρόγραμμα για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π 386/2017 με 2 πιστοποιημένες μονάδες CPD.

Για την εγγραφή σας για να παρακολουθήσετε διαδικτυακά το πρόγραμμα, παρακαλώ όπως απαραιτήτως προβείτε στην εγγραφή μέσω της σελίδας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου: http://bit.ly/3TPduNT

Τελευταία ημέρα για εγγραφές για τη διαδικτυακή παρακολούθηση η Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022.

Όσοι δικηγόροι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο δια ζώσης παρακαλώ όπως προ κρατήσουν θέση μέχρι την 02/12/22 στο τηλέφωνο 24657015 (Γραμματεία Συλλόγων). Τέλος Συμμετοχής: 20 Ευρώ.

Share Post: