ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Καλείστε να παραστείτε την 21 Σεμπτεβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας η οποία συγκαλείται δυνάμει του άρθρου 19 του Περί Δικηγόρων Νόμου, ΚΕΦ.2 και η οποία θα λάβει χώρα στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας στην Λεωφόρο Αρχ. Κυπριανού 16-18, 6016, Λάρνακα (πρώην Πολιτιστικό Κέντρο Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Κάτω Βαρωσίων).

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα λάβει χώρα η διαδικασία για την εκλογή του Προέδρου και των Δέκα (10) Μελών της Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου ως επίσης και ενός μέλους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν προς την Επιτροπή του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας το αργότερο μέχρι το μεσημέρι (12.00 μ.μ) της 14ης Σεπτεμβρίου 2023 ως εξής:

Α. Με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@lba.org.cy επισυνάπτοντας συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σχετικό έντυπο υποβολής υποψηφιότητας για συγκεκριμένη θέση.

Β. Μέσω τηλεομοιότυπο με σχετική επιστολή και υπογεγραμμένου εντύπου υποβολής υποψηφιότητας στα γραφεία του Συλλόγου στο 24-620889.

Γ.   Με την παράδοση του υπό αναφορά εντύπου υποβολής υποψηφιότητας στις λειτουργούς του Συλλόγου στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας που ευρίσκονται στο  Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

Τα σχετικά έντυπα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα Γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας είτε από την επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με την κυρία Μαρία Χρίστου στο τηλέφωνο 24-657015.

Καλόυνται όλα τα Μέλη μας να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Εκ της Επιτροπής

Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας

Share Post: