Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρνακας έκδωσε τους νέους Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρνακας προχώρησε στην έκδοση σε έντυπη μορφή των νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας όπως έχουν δημοσιευθεί στις 3/7/2023. Κάθε αντίγραφο της έκδοσης αυτής θα παραχωρείται στην επιχορηγημένη τιμή των €5 σε όλα τα μέλη των συλλόγων Λάρνακας και Αμμοχώστου. Η διάθεση της έκδοσης θα γίνεται από την Τετάρτη 09/08/2023, από το γραφείο πώλησης χαρτοσήμων, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

Share Post: