Τροποποιημένο πρόγραμμα στενογράφων

Σας προωθούμε τροποποιημένο πρόγραμμα εργασίας Στενογράφων του Ε.Δ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ από 02.05.23 με τις νέες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Share Post: