Τροποποιημένο πρόγραμμα εργασίας Στενογράφων

Τροποποιημένο πρόγραμμα εργασίας Στενογράφων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας από 11.11.22 με τις νέες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τηλέφωνα. 

Share Post: