Προκήρυξη θέσεων στη Δικαστική Υπηρεσία

1 θέση Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου 11 θέσεις Επαρχιακών Δικαστών 16 θέσεις Δικαστή Εφετείου 5 θέσεις Δικαστή Εμπορικού Δικαστηρίου και 2 θέσεις Δικαστή Ναυτοδικείου