Προκήρυξη θέσεων στη Δικαστική Υπηρεσία

Πλήρωση τριών Δικαστών Διοικητικού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία. Πλήρωση δεκαοκτώ θέσεων Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή στη Δικαστική Υπηρεσία.