Ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου

Αγαπητά Μέλη Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, καθώς και διευκρινίσεις για τις παραγράφους 2 και 5 της προκήρυξης αναφορικά με τις κενές θέσεις τριών (3) Προέδρων Επαρχιακού Δικαστηρίου, τριών (3) Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών και δεκαοκτώ (18) Επαρχιακών Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία. Συναδελφικά, Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας