Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ UCLan Cyprus και LBA

Η Νομική Σχολή του UCLan Cyprus και ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρνακας, προχώρησαν την Τριτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021 στην υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας. Παρόντες στην Τελετή Υπογραφής του Μνημονίου που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στις 18 Νοεμβρίου 2021 εκ μέρους του UCLan Cyprus, ήταν ο Πρύτανης, Καθ. Πανίκκος Πουτζιούρης και η Επικεφαλής της Νομικής Σχολής, Καθ. Stéphanie Laulhé Shaelou, Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου και Μεταρρύθμισης. Τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρνακας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρός του κ. Χριστάκης Μούσκος και ο Αναπληρωτής Ταμίας Δρ. Νικόλας Κυριακίδης.


Στόχος του Μνημονίου είναι να παρέχει ένα επίσημο πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου και του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της εφαρμοσμένης εμπειρίας στον ευρύ τομέα του δικαίου. Η συνεργασία αυτή προωθεί την διάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο οργανισμών, έτσι ώστε να μπορούν να ενισχύσουν τη στρατηγική τους θέση όσον αφορά τον Νόμο, τη Συμμόρφωση, την Ηθική και Ακεραιότητα, το Κράτος Δικαίου και Δικαιοσύνη.

Share Post: