Προκήρυξη θέσεων στη Δικαστική Υπηρεσία

1 θέση Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου

11 θέσεις Επαρχιακών Δικαστών

16 θέσεις Δικαστή Εφετείου

5 θέσεις Δικαστή Εμπορικού Δικαστηρίου και 2 θέσεις Δικαστή Ναυτοδικείου

Share Post: